MOZKOŽROUT
NOVÝ "MOZKOLAM" KAŽDÝ TÝDEN!

Co je Mozkožrout?

Mozkožrout je hra určená pro druhý stupeň ZŠ ŠENOV. Jedná se o soutěž jednotlivců. Úkolem je vyřešit, či jinak splnit každotýdenní zadání na těchto stránkách. Úkoly jsou vybírány ze všech vědních oborů, zejména z logiky a přírodních věd.  Spíše než standartní řešení oceňujeme vlastní přínos, tedy vaše mladé a skvělé nápady a chuť ostatním něco ukázat. Jen ti nejlepší dostatečně nakrmí svého Mozkožrouta a zvládnou všechny úlohy. Hodně štěstí.

Zde je odkaz na zadání minulých ročníků.

Výsledková listina