Kde mě najdete?

Mgr. Jiří Chrástek

chrastek@zs-senov.cz

Učebna chemie, I. pavilon, 1. patro

Taky je možno úlohy odevzdat do schránky s Mozkožroutem.